جوانی
ز پیری رسیدم بر این کهنه دیر٬ جوانی کجایی که یادش بخیر
 
 
شنبه 9 مهر‌ماه سال 1390 :: 04:38 ب.ظ ::  نویسنده : دخت جوان

 هدف خلقت 

 هدف زندگی  

مقصد زندگی

جوانان و هم سن و سالن خودوم هر کس ای سه چیز رو بفهمه برای همیشه خوشبخت در دنیا و آخرت اووت و هر کس که از ای سه چیز دور بشت برای همیشه ناکام امونت٬ در دنیا پریشان و در آخرت هم سرگردان اووت  

خوب دقت بکنی  

هدف از خلقت:ایی چیز رو خدای مهربون مستقیم در قرآن به خومون اعلام نکردن که ما جن و انس رو خلق نموکرده مگر برای عبادت ( پس هدف از خلقت عبادت خدا )    

هرکس که تو را شناخت جان را چه کند  

فرزند و عیال و خانمان را چه کند  

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی  

دیوانه توست هر دو جهان را چه کند 

هدف از زندگی:هدف از زندگی همه ما این که رضایت خدا رو بدست بیاریم ایی چند صباح که در دنیا هوندیم و هر کس وقت معینی فرصت ایشه بیم و خدا رو از خو خشنود و راضی بکونیم ( پس هدف از زندگی رضای خدا )    

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 

همه از بهر تو سر گشته و فرمانبردار  

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری  

مقصد زندگی:مقصد زندگی مه و شما هم این که لقا و دیدار خدا رو بدست بیاریم٬ دیدار بکونیم وا اون کس که ای همه نعمت به ما ایداده وا اون کس که پروردگار مان و به ما بوجود ایوارده و پرورش ایداده وا اون کس که تمام زمین و زمان٬ جا و مکان مال اونن و اون کسی نین جز خدای ما ( پس مقصد زندگی ما ملاقات با خدا )    

مقصد عاشقان و عارفان حقیقی نه رسیدن به بهشت است و نه رهایی از دوزخ٬ که آنان تنها شیفته و دلباخته اویند و بس...

   
 
 

تصویر ثابت